BLATY I POWIERZ. ROBOCZE - GLOBAL COLLECTION

OPIS PRODUKTU

GLOBAL COLLECTIONBlaty robocze i powierzchnie robocze Kronospan są przeznaczone do wykończenia wnętrz, w szczególności na blaty kuchenne, blaty stołowe, blaty biurek, lady sklepowe czy też jako wyposażenie wnętrz banków, hoteli, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej. Kolekcja blatów i powierzchni roboczych Kronospan została przygotowana z myślą o idealnym wykończeniu nowoczesnych wnętrz. Aktualna kolorystyka charakteryzuje się szerokim wzornictwem obejmującym 60 dekorów. Oferta szerokiej gamy dekorów odpowiada najnowocześniejszym trendom nie tylko w kraju, ale też za granicą. Nasze dekory są starannie dobierane by spełnić wymagania najlepszych producentów mebli. Uzupełnieniem oferty blatów roboczych jest szeroka gama akcesoriów wykończeniowych kolorystycznie dopasowanych do kolekcji blatów. Montaż oraz estetyczne wykończenie zapewnią listwy montażowe w dekorze aluminium.

Laminaty Postformig - w kolorystyce blatóww roboczych 1:1

Obrzeża melaminowane - w kolorystyce blatów roboczych 1:1

Decydując się na zakup blatu kuchennego postforming firmy Kronospan Mielec z powierzchnią roboczą z laminatu wysokociśnieniowego HPL otrzymaliście Państwo wysokowartościowy produkt łączący w sobie trwałość i odporność na działanie różnych czynników zewnętrznych, nowoczesną technologię postformingu, która spełni Państwa oczekiwania i wymagania oraz bogate wzornictwo, estetykę wykonania i łatwość montażu. Powierzchnia wykonana z laminatu HPL jest bardzo twarda i odporna, nie wymaga szczególnej konserwacji, jednak wszelkie zabrudzenia oraz rozlane substancje, jak herbata, kawa, wino itp. powinny być od razu usunięte, gdyż ich pozostawienie i późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni blatu. Do utrzymania powierzchni blatu w czystości wystarczy miękka chłonna ściereczka bądź gąbka, zwilżona wodą z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dających się usunąć w ten sposób, można stosować miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.

 

Zasady użytkowania i pielęgnacji blatów roboczych

Decydując się na zakup blatu kuchennego postforming firmy Kronospan Mielec z powierzchnią roboczą z laminatu wysokociśnieniowego HPL otrzymaliście Państwo wysokowartościowy produkt łączący w sobie trwałość i odporność na działanie różnych czynników zewnętrznych, nowoczesną technologię postformingu, która spełni Państwa oczekiwania i wymagania oraz bogate wzornictwo, estetykę wykonania i łatwość montażu.

Powierzchnia wykonana z laminatu HPL jest bardzo twarda i odporna, nie wymaga szcze- gólnej konserwacji, jednak wszelkie zabru- dzenia oraz rozlane substancje, jak herbata, kawa, wino itp. powinny być od razu usu- nięte, gdyż ich pozostawienie i późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszko- dzenia powierzchni blatu. Do utrzymania po- wierzchni blatu w czystości wystarczy mięk- ka chłonna ściereczka bądź gąbka, zwilżona wodą z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dają- cych się usunąć w ten sposób, można stoso- wać miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.


 

BLATY KUCHENNE POSTFORMING ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

Aby jak najdłużej powierzchnia blatu cieszy- ła Państwa swoim nienagannym wyglądem prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

 

Nie kładziemy zapalonego papierosa na powierzchni blatu ro- boczego, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem
Nie stawiamy na powierzchni blatów gorących naczyń, garn- ków czy patelni ściągniętych bezpośrednio z palnika gazowe- go lub wyciągniętych z piekarnika. Działania tego typu mogą powodować trwałe zmiany w połysku i uszkadzać powierzchnię blatu. Zalecamy zawsze stosowanie podstawek, podkładek żaroodpornych chroniących blat przed długo działającym gorącem.
Nie przesuwajmy po po- wierzchni ciężkich naczyń metalowych i ceramicznych z szorstkim dnem, które mogą powodować trwałe zmiany i nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne typu rysy i zma- towienia (dotyczy szczególnie blatów w po- łysku).
Blat roboczy nie powinien być wykorzystywana jako po- wierzchnia, na której można kroić nożem, szlifować, uderzać tępym czy ostrym narzędziem. Tego typu działania pozostawiają trwałe ślady, obniża- jące walory estetyczne blatu. Zalecamy za- wsze używanie desek do krojenia.
Przed zastosowaniem środ- ków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu po- wierzchni. Zalecamy, aby w żadnym z przy- padków środek czyszczący nie zawierał ele- mentów ściernych.
Każda mechaniczna ingerencja (cięcie, frezowanie) w strukturę blatu i miejscowe łączenia bla- tów wymagają bezwzględnie, aby po zakończonej obróbce, miejsce cięcia i łączenia natychmiast zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, przy użyciu środków do- stępnych w handlu.
Chrońmy blat przed parą wod- ną wydobywającą się ze zmy- warki, ekspresu do kawy, czajni- ka itp. Powyższe czynniki mogą pozostawić nie dające się usunąć plamy oraz przebarwienia. W przypadku zabudowy urzą- dzeń AGD pod blatem, jego spodnia strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpie- czona przed działaniem pary wodnej. Należy unikać otwieranie zmywarek tuż po zakoń- czeniu programu zmywania, gdyż gorąca para może nieodwracalnie zniszczyć blat.
Zaleca się sprawdzić obecność wszystkich stopek z miękkimi podkładami przed uruchomie- niem sprzętu AGD typu mikse- ry, krajalnica, sokowirówka. Brak takiej stopki może powodować miejscowe uszkodzenie blatu.

 

Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, ale zbyt duże dynamiczne ich punktowe obciążanie np. uderzenie może powodować mechaniczne pęknięcie lamina- tu. Dane zawarte powyżej opierają się na do- świadczeniach praktycznych, jak również na przeprowadzonych próbach oraz badaniach i odpowiadają naszemu obecnemu stano- wi wiedzy. Mają służyć jako informacja i nie zawierają gwarancji właściwości produktów czy zastosowania do określonych celów. Po- nadto przypominamy, że blaty robocze przed montażem powinny być magazynowane w zamkniętych suchych magazynach (tem- peratura około 20 °C i relatywna wilgotność powietrza 50-65%). Aby uniknąć szkód zwią- zanych z magazynowaniem należy stosować właściwe systemy regałów, a zmiany miejsc składowania przeprowadzać z należytą sta- rannością w celu eliminacji potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.

KOLORYSTYKA

Wybierz kategorię

wszystkie

EXPRESS

Nowości

Wybierz kolekcję

wszystkie

XIV MAT 1

XV MAT 2

XVI HIGH GLOSS 1

XVII HIGH GLOSS 2

UWAGA: Zdjęcia dekorów w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego koloru produktu. Tutaj prezentowany jest jedynie fragment całości płyty, który nie odzwierciedla całego dekoru. Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa i wymiarów.

XIV MAT 1

0859 Platyna

7045 Szampański

8685 Biel Alpejska

9763 Wenge Luiziana

K091 Dąb Porterhouse Jasny

K092 Dąb Porterhouse Ciemny

K203 Granit Antracyt

K204 Granit Klasyczny

K206 Orzech Porterhouse

K211 Porfir Czarny

K212 Marmur Beżowy Royal

K215 Białe Wydmy

XV MAT 2

4298 Jasny Atelier

4299 Ciemny Atelier

5527 Dąb Kamienny

K002 Dąb Craft Szary

K003 Dąb Craft Złoty

K013 Buk Artisan Piaskowy

K016 Carbon Marine Wood

K023 Venato

K024 Marmur Pietra Beż

K025 Marmur Pietra Brąz

K026 Marmur Pietra Szary

K027 Drewno Formowane

K028 Portland

K029 Blok Lniany

K030 Blok Java

K095 Marmur Terrazzo Jasny

K102 Marmur Terrazzo Ciemny

K108 Peltro

K201 Beton Ciemnoszary

K202 Stal Rdzawa

K205 Beton Czarny

K207 Galaxy Szary

K208 Calcareo

K209 Wapień Crema

K210 Krzemień Czarny

K213 Tivoli Ciemne

K214 Tivoli Jasne

NOWOŚĆ
K367 Navona Kremowa

NOWOŚĆ
K368 Marmur Atlantycki Szary

NOWOŚĆ
K369 Mgławica Nebula

NOWOŚĆ
K370 Noir Deluxe

NOWOŚĆ
K371 Granit Valley Biały

XVI HIGH GLOSS 1

K023 Venato

K025 Marmur Pietra Brąz

XVII HIGH GLOSS 2

K217 Andromeda Biała

K218 Andromeda Czarna

KOLEKCJA

  DEKOR STR. NAZWA FORMAT [mm]
DŁUG.
[mm]
38 mm
U 2U TRENDS
600mm 1200mm  
XIV MAT 1
1 0859 PE Platyna 4100 *EX K *  
2 7045 RS Szampański 4100 *EX K *  
3 8685 RS Biel Alpejska 4100 *EX K *  
4 9763 BS Venge Luiziana 4100 *EX K *  
5 K091 FP Dąb Porterhouse Jasny 4100 *EX K *EX  
6 K092 FP Dąb Porterhouse Ciemny 4100 *EX K *  
7 K203 PE Granit Antracyt 4100 *EX K *  
8 K204 PE Granit Klasyczny 4100 *EX K *  
9 K206 PE Orzech Porterhouse 4100 *EX K *EX  
10 K211 PE Porfir Czarny 4100 *EX K *  
11 K212 PA marmur Beżowy Royal 4100 *EX K *  
12 K215 BS Białe Wydmy 4100 *EX K *  
XV MAT 2
13 4298 UE Jasny Atelier 4100 *EX K *EX  
14 4299 UE Ciemny Atelier 4100 *EX K *EX  
15 5527 FP Dąb Kamienny 4100 *EX K *EX  
16 K002 FP Dąb Craft Szary 4100 *EX K *EX  
17 K003 FP Dąb Craft Złoty 4100 *EX K *EX  
18 K013 SU Buk Artisan Piaskowy 4100 *EX K *  
19 K016 SU Carbon Marine Wood 4100 *EX K *  
20 K023 SU Venato 4100 *EX K *  
21 K024 SU Marmur Pietra Beż 4100 *EX K *  
22 K025 SU Marmur Pietra Brąz 4100 *EX K *  
23 K026 SU Marmur Pietra Szary 4100 *EX K *  
24 K027 SU Drewno Formowane 4100 *EX K *  
25 K028 SU Portland 4100 *EX K *  
26 K029 SU Blok Lniany 4100 *EX K *  
27 K030 SU Blok Java 4100 *EX K *  
28 K095 SU Marmur Terazzo Jasny 4100 *EX K *  
29 K102 SU Marmur Terazzo Ciemny 4100 *EX K *  
30 K108 SU Peltro 4100 *EX K *  
31 K201 RS Beton Ciemnoszary 4100 *EX K *EX  
32 K202 RS Stal Rdzawa 4100 *EX K *  
33 K205 RS Beton Czarny 4100 *EX K *EX  
34 K207 RS Galaxy Szary 4100 *EX K *EX  
35 K208 RS Calcareo 4100 *EX K *  
36 K209 RS Wapień Crema 4100 *EX K *  
37 K210 CR Krzemień Czarny 4100 *EX K *  
38 K213 RS Tivoli Ciemne 4100 *EX K *  
39 K214 RS Tivoli Jasne 4100 *EX K *  
40 K367 PH Navona Kremowa 4100 *EX K * TRENDS
41 K368 PH Marmur Atlantycki Szary 4100 *EX K * TRENDS
42 K369 PH Mgławica Nebula 4100 *EX K * TRENDS
43 K370 SM Noir Deluxe 4100 *EX K * TRENDS
44 K371 PH Granit Valley Biały 4100 *EX K * TRENDS
XVI HIGH GLOSS 1
45 K023 SQ Venato 4100 *EX K *  
46 K025 SQ Marmur Pietra Brąz 4100 *EX K *  
XVII HIGH GLOSS 2
47 K217 GG Andromeda Biała 4100 *EX K *EX  
48 K218 GG Andromeda Czarna 4100 *EX K *EX  


EX - dekory Express dostępne w 24 h, K - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)


Do wszystkich blatów z kolekcji Global dostępne są laminaty w Kronospan Mielec w formacie 0,4 x 4110 x 1320 mm oraz w Kronospan HPL w Pustkowie w formacie 0,8 x 3050 x 1320 mm.

Gr. 28 mm na zamówienie min. 100 szt. w szer. 600 mm. Do wszystkich dekorów z Global Collection dostępne obrzeże w rolce (laminat HPL) - 32/42x 4110 mm.

STRUKTURA

UWAGA: Zdjęcia dekorów w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego koloru produktu. Tutaj prezentowany jest jedynie fragment całości płyty, który nie odzwierciedla całego dekoru. Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa i wymiarów.

BS Biuro Special

CF Struktura Drewna

CR Crystal

UE Spark

RS Kamień

SM Gładka

SQ Struktura Połyskowa

WO Pory Drewna

SU Super Mat

FORMATY I LOGISTYKA

PAKOWANIE
GRUBOŚĆ
(mm)
DŁUGOŚĆ
(mm)
SZEROKOŚĆ
(mm)
SZTUK W PALECIE WAGA PALETY
(KG)
PALET NA TIR
FORMATY PODSTAWOWE
28 4100 600 10 508 45
38 4100 600 10 668 36
28 4100 1200 4 441 30
38 4100 1200 4 569 24

 

REKLAMA W STREFIE PŁYT